KUN 249,- PR MND.
INGEN BINDINGSTID
  • PRISER / BETINGELSER
  • MEDLEMSAVTALE
PRISER / BETINGELSER

Pris pr måned er kun kr 249,- I tillegg kommer kontantdel inkludert adgangskort kr 199,-

Du kan bli medlem på servicekiosken på senteret i hele åpningtiden. Du får medlemskort på kiosken og adgang med en gang.

Vil du prøve senteret før du melder deg inn? Du kan kjøpe en prøvetime/drop in på servicekiosken i hele åpningstiden for 100,- Dersom du melder deg inn innen 7 dager etter timen, med samme brukernavn, vil beløpet automatisk bli trukket fra.

Ingen bindingstid - fast lav pris!

Ved innmelding i dag betaler du for de resterende dagene i måneden samt kontantdelen, dvs dersom du melder deg inn den 15. betaler du kr 125,- for resten av måneden samt kr 199,- for kontantdelen, til sammen kr 324,-

Den 1. i neste måned vil kortet ditt automatisk belastes med kr 249,- Avtalen har kun 1 måneds oppsigelse.

Tilgang alle sentre 299,- pr måned.

12 måneder kontantmedlemskap:
12 måneder trening + kontantdel/adgangskort kr 3.187,-

12 måneders trening tilgang alle sentre + kontantdel/adgangskort kr 3.787,-

 

  • Pris: 249,- pr. mnd.
  • 1 Måneds oppsigelse
  • Nytt medlemskort: 100,-
  • Endring av betalingskort: 5,-
  • Kontantdel: 199,-
  • Tilgang alle sentre: 299,-
MEDLEMSAVTALE
Rettigheter og plikter som medlem hos Bare Trening.
Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for begge parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra medlemsvilkårene er akseptert og første betaling foretatt.
Se medlemsavtale Se mindere tekstarrow