Snu telefonen tilbake i portrett-modus for å se menyen

Priser og betingelser

  • 279,- pr. mnd.
  • Ingen binding, en måned oppsigelse
  • Tilgang til alle våre sentre
  • Engangsavgift 199,- (inkludert medlemskort)
  • Nytt medlemskort 50,- (mistet)
  • Drop-in/prøvetime 100,-

Meld deg inn i dag

Velg ditt hovedsenter

Om medlemskap

Tren på alle våre sentre for kun 279,- pr. mnd. uten binding. Ved oppstart av medlemskap kommer et tillegg på 199,- som er en engangsavgift som inkluderer adgangskort.

Du kan bli medlem på medlemsservicekiosken på senteret i hele åpningstiden. Du får medlemskort og adgang til senteret med en gang.

Vil du prøve senteret før du melder deg inn? Du kan kjøpe en prøvetime/drop-in på medlemsservicekiosken i hele åpningstiden for 100,-. Dersom du blir medlem innen 7 dager etter timen, med samme brukernavn, vil beløpet automatisk bli trukket fra.

Ved innmelding i dag betaler du for de resterende dagene i måneden samt engangsavgiften. Det vil si dersom du melder deg inn den 15. betaler du 139,- for resten av måneden samt 199,- for engangsavgiften, til sammen kr 338,-. Den 1. i neste måned vil kortet ditt automatisk belastes med 279,-. Avtalen har kun 1 måned oppsigelse.

Om du ønsker å betale kontant er det mulig med et medlemskap i 12 mnd. med en engangsavgift på 3 547,-. Ta kontakt med din servicevert på senteret eller kontakt oss på post@baretrening.no om du ønsker 12 mnd. trening.

Medlemsavtale

Rettigheter og plikter

Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for begge parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra vilkårene er akseptert og første betaling foretatt.

Medlemsavtale