VI ÅPNER DEN 15/6:-)

 

 

Etter 3 måneder får vi endelig åpne dørene igjen. Vi vil forsikre deg om at vi tar de nødvendige forholdsregler for å sikre at treningen skjer på en tryggest mulig måte. Vi følger Virke Trening sin bransjestandard for smittevern, som innebærer blant annet strengere og ekstra rengjøring i tillegg til større avstand mellom apparater.

Det vil være en innkjøringsperiode for både deg som medlem og for oss - så vi ber om forståelse for evt ulemper dette vil medføre for deg som medlem og at det kan det blir forandringer på innførte rutiner i tiden som kommer.

Vi vil følge smitteutvikling og anbefalinger fra myndighetene og tar flere forholdsregler på våre sentre:

 

✔Økt frekvens og nye rutiner for rengjøring.

✔ Økt avstand mellom kondisjonsutstyret

✔ Hånddesinfisering ved inngang og utgang

✔ Garderober og dusjer vil være stengt for øyeblikket. Dette pga 1 meters regelen som vil være vanskelig og følge. Vi vil vurdere dette fortløpende.

✔ Noe utstyr er fjernet da dette er vanskelig å rengjøre hyppig nok. Dette gjelder matter, strikker og tau.

 

Du som medlem har også et ansvar og vi ber deg om:

 

✔ Har du symptomer så er du velkommen tilbake en annen dag.

✔ Vask eller desinfiser hender ved ankomst

✔ Overholde 1 meters regelen – unngå å danne kø – følg anvisninger på gulvet – vis hensyn

✔ Vask av utstyr etter bruk