Snu telefonen tilbake i portrett-modus for å se menyen

Fresh Fitness tar over Bare Trening fra 1. juli 2022 og ditt medlemskap fortsetter som før inntil videre. Det blir ingen endring på priser eller utstyr på senter. Omprofileringen til Fresh Fitness vil skje i løpet av høsten og vi vil holde alle medlemmer oppdatert på fremdriften. I løpet av perioden vi omprofilerer vil du motta en epost med praktisk informasjon.

Bare Trening blir til Fresh Fitness
Fresh Fitness har over lang tid drevet utviklingen av treningsbransjen i Norge, og er en veletablert aktør i det norske markedet. For å kunne tilby best mulig trening til lavest mulig pris til enda flere innbyggere i Norge ser Fresh Fitness stadig etter nye lokasjoner.

Bare Trening har gjennom sine 6 treningssentre på Sørlandet bygget en sterk markedsposisjon. De 6 lokasjonene passer bra til Fresh Fitness’ konsept og Fresh Fitness har derfor inngått en avtale med Bare Trening Sør AS om et oppkjøp. Bare Trening vil omprofileres til Fresh Fitness i løpet av høsten 2022.

Hva skjer med sentrene til Bare Trening nå?
Det kommer til være nøyaktig som før. Vi er her, velkommen inn for å trene!

Hva skjer med mitt medlemskap, blir det endret?
Frem til Bare Trening formelt er slått sammen med Fresh Fitness og alle senterne er omprofilert til Fresh Fitness vil medlemskapet ditt løpe som normalt. Når Bare Trening slås sammen med Fresh Fitness vil du få mer informasjon om hvordan medlemskapet overføres og hvilket medlemskap du får, men ditt medlemskap vil bli overført til et sammenlignbart produkt i Fresh Fitness.

Kommer jeg til å kunne trene på alle Fresh Fitness-senterne i Norge nå?
I forbindelse med at Bare Trening formelt blir en del av Fresh Fitness vil du få beskjed om hvilke Fresh Fitness-senter som inngår i ditt medlemskap. Etter transaksjonen er gjennomført (1. juli) og frem til sentrene integreres i Fresh Fitness’ sine systemer kan du trene på alle Fresh Fitness’ sine senter i Norge ved å vise frem ditt medlemskap i Bare Trening i bemannet åpningstid.

Hvordan blir det når jeg kommer til mitt treningssenter for å trene?
Frem til senterne er omprofilert vil alt være som i dag. I løpet av høsten 2022 vil alle sentrene omprofileres til Fresh Fitness, men det vil ikke gjøres noen endringer på treningstilbudet.

Kommer sentrene til å bytte navn?
Ja, alle våre sentre vil bytte navn når de gjøres om til Fresh Fitness. Dette vil kommuniseres på et senere tidspunkt.

Får jeg nye medlemsvilkår?
Frem til senteret formelt har blitt til Fresh Fitness gjelder eksisterende medlemsvillkår, deretter Fresh Fitness medlemsvillkår.

Kommer alle Fresh Fitness-medlemmer til å få trene på sentrene til Bare Trening nå?
Når senteret har blitt omprofilert i løpet av høsten vil det inngå i Fresh Fitness sitt medlemskap med tilgang til alle senter i Fresh Fitness, og alle medlemmer med tilgang til denne vil også få tilgang til sentrene til Bare Trening.

Vil sentrene være stengt i forbindelse med ombygging?
Nei, vi planlegger ingen endringer som vil kreve å stenge sentrene.

Dersom du fremdeles lurer på noe, ta kontakt med en av våre ansatte i bemannet åpningstid.